šetrné a účinné mazanie v železničnej doprave

Železnice

PEWAS už dve dekády prichádza s riešeniami v odvetví železničnej infraštruktúry. Rastúce požiadavky na železničnú dopravu v podobe zvyšovania efektívnosti a životnosti infraštruktúry, často nepriaznivé prírodné podmienky a zvýšené nároky na ochranu životného prostredia nás nútia zamyslieť sa nad inováciami v tomto odvetví. Na základe týchto požiadaviek sme vyvinuli unikátny spôsob mazania železničných komponentov spĺňajúci ekonomické a zároveň ekologické nároky klientov.

Nemusíme už robiť kompromis medzi účinným a ekologickým. Ani Vy už nemusíte.

 

PEWAS Biocon

Ekologický olej na mazanie stratových trecích uzlov, napr. železničných výhybiek

PEWAS Lusaso

Pevné mazivo pre okolesníky lokomotív, vagónov, električiek a ostatných koľajových zariadení

PEWAS Biocon

Ekologický olej na mazanie stratových trecích uzlov, napr. železničných výhybiek

PEWAS Biocon

Biodegradable oil for loss lubrication of friction nodes - e.g. railway switches

PEWAS Lusaso

Pevné mazivo pre okolesníky lokomotív, vagónov, električiek a ostatných koľajových zariadení

PEWAS Lusaso

Solid lubricant for wheel flanges on locomotives, trams, metro wagons