Vízia

Neustále hľadáme nové riešenia šetrné k životnému prostrediu a efektívne zároveň. Pozeráme na veci inak a nerobíme kompromis medzi efektivitou a ekológiou. Sme presvedčení, že sú možné obe cesty zároveň.

Naša práca

Špecializujeme sa na ekologické chemické inovácie, poradenstvo, výskum a vývoj nových riešení pre klientov vo viacerých oblastiach priemyslu, poľnohospodárstva a dopravy.
Vyvinuli sme inovatívny spôsob použitia superabsorbentov pri odstraňovaní následkov ropných havárií a prírodných katastrôf (povodne a požiare). Naším know-how je aj využitie superabsorbentov v poľnohospodárstve na zvyšovanie úrody pri použití menšieho množstva vody a hnojív.

Pôsobíme aj v oblasti výroby nových biologicky rozložiteľných olejov a mazív v odvetviach lesného a vodného hospodárstva, stavebníctva a železničnej infraštruktúry. Naše oleje sú ekologickou alternatívou tradičných minerálnych olejov, ktoré môžu spôsobovať veľké škody na životnom prostredí.

Naše portfólio dopĺňajú viaceré výrobky tradičnej chémie v oblasti starostlivosti o obuv a kožené výrobky, mazív a krbovej chémie, ktorým sa PEWAS venuje už od svojho založenia v roku 1992.

Výskum a vývoj

Našou silnou stránkou je výskum a vývoj nových produktov podľa konkrétnych potrieb klientov. Všetky produkty vyvinuté vo vlastných laboratóriách vyrábame v našom výrobnom závode v Seredi a testujeme v reálnych podmienkach. Ak ste nenašli riešenie svojich potrieb v rámci nášho portfólia prezentovaného na stránke, prosíme, kontaktujte nás na info@pewas.sk.