biomazivo na

trecie uzly Pewas Biocon

PEWAS Biocon

PEWAS Biocon biologicky rozložiteľný olej bez výrazného zápachu a mechanických nečistôt. Má výborné mazacie vlastnosti, je oxidačne stály, antikorozívny a vodoodpudivý. Je použiteľný na stratové mazanie lineárnych vedení, napríklad výhybiek a ich pohyblivých častí (klzné stoličky, zaisťovacie háky, hákové uzávery, otočné čapy). V porovnaní s tradičnými mazivami je efektívnejší a nespôsobuje znečistenie životného prostredia, pôdy a podzemných vôd. Spĺňa vysoké nároky aj v nepriaznivých podmienkach akými sú vysoká vlhkosť, prašnosť, sneh a pod.

Výhody

  • Netoxický, biologicky rozložiteľný 
  • Výborné mazacie a protioderové vlastnosti
  • Predlžuje životnosť mazaných komponentov
  • Ekonomickosť a nízka spotreba (3-7 litrov ročne na jednu výhybku)
  • Použiteľný aj v extrémnych podmienkach (-30 až +90°C)
  • Multifunkčné využitie vo viacerých oblastiach (chráni pred koróziou, uvoľňuje skorodované skrutky, rozpúšťa hrdzu, maže a čistí)

Radi odpovieme na Vaše ďalšie otázky prostredníctvom info@pewas.sk