MANAŽMENT

Ján Horváth

\ Generálny manažér

+13 rokov skúseností v manažérskych pozíciach, projektovom manažmente & poradenstve v oblasti chémie, obnoviteľných zdrojov, HR. Absolvent City University of Seattle – odbor general management.


Marian Valentin

\ Vedúci výskumu a vývoja

+18 rokov skúseností vo fotochémii, e-coatingu, získal PhD. v makromolekulovej chémii. Pracoval na Ústave polymérov SAV, BASF, Volkswagene