Sídlo

Tomášikova 19,
821 02 Bratislava

Ukáž na mape

Výroba

Areál niklovej huty,
926 01 Sereď

Ukáž na mape

Kontaktujte nás

Fakturačné údaje

P e W a S s.r.o.
Vansovej 2, 811 03 Bratislava

IČO: 31332013
DIČ: 2020315198
DIČ DPH: SK2020315198
Banka: Prima banka Slovensko, a.s
Číslo účtu: SK72 3100 0000 0040 0056 9107
BIC: KOMASK2X
Spol. zapísaná: v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I.
odd. Sro, vložka č.: 3456/B

 

Zavolajte nám
+421 2 482 69 350