Pre čistý a bezpečný svet PEWAS Emergency

Havárie

PEWAS vyvinul veľmi efektívne riešenia na prevenciu a minimalizáciu škôd na majetku a životnom prostredí pri povodniach, požiaroch a haváriách rôzneho druhu. V našich produktoch využívame špeciálne polyméry inovatívnym spôsobom: ako prísadu do hasiacich prístrojov, náplň protipovodňových vriec a ako absorbenty ropného znečistenia. Úzko spolupracujeme s profesionálnymi záchranárskymi tímami pri testovaní našich produktov. Vďaka tomu dokážeme klientom poskytnúť riešenie pri zasahovaní v prípade povodní, požiarov a chemických havárii presne podľa ich potrieb.

PEWAS Fire

Hasiaci gél na rýchlejšie hasenie požiarov a ochranu majetku

PEWAS Flood

Superabsorbčné, protipovodňové vrecia na ochranu majetku pred povodňami a nežiaducimi únikmi vody

PEWAS Fire

Fire fighting gel and protection of objects against fire

PEWAS Fire

Hasiaci gél na rýchlejšie hasenie požiarov a ochranu majetku

PEWAS Flood

Superabsorbčné, protipovodňové vrecia na ochranu majetku pred povodňami a nežiaducimi únikmi vody

PEWAS Flood

Superabsorbing bags (non-sand filled) for protecting own property against floods and accidental water leaks