No rain, just shine? Aquaholder will do just fine

Aquaholder® Seed

Spoločnosť PEWAS vyvinula prelomovú technológiu obaľovania osív Aquaholder® Seed, ktorá ako základ využíva superabsorpčné polyméry, ktoré dokážu absorbovať až 200-500 krát viac vody ku svojej hmotnosti a uvoľniť ju späť ku koreňom osív v časoch nedostatku vlahy. Výsledkom je, že korene osiva obalené technológiou Aquaholder® Seed majú počas prvej kritickej fázy rastu k dispozícii väčšie množstvo vlahy, čo im vytvára predpoklad na rýchlejšie a silnejšie klíčenie a potenciál vyššieho  výnosu.

Čo robí PEWAS technológiu jedinečnou v porovnaní s konkurentmi, je špecifický spôsob pôsobenia, plná kompatibilita v rámci bežných postupov spracovania osiva a rýchla degradácia v pôde. Okrem toho je technológia PEWAS všestranná a dopĺňa iné alternatívy riešenia problémov súvisiacich so suchom. Technológia PEWAS znásobí účinnosť existujúceho systému.