AKTUALITY

Novinky a podklady na stiahnutie

\ Články, konferencie, projekty

Pewas and the grant award for innovative SMEs ►HORIZON2020 12.2017

Pewas v odbornom mesačníku pre pestovateľov rastlín ►Naše Pole 1.2017

Pewas v Afganistane v rámci projektu ►Slovak Aid 10.2016

Pewas na konferencii ►TechSummit 5.2016

Pewas v týždenníku o hospodárstve a podnikaní ►TREND 17.2016

Pewas a živé ukážky hasenia na medzinárodnej konferencii ►FIRECO 5.2015